П`ятниця, 19.04.2019, 11:07
Головна » 2011 » Грудень » 25 » Звітують гуманітарії
13:55
Звітують гуманітарії
Звітують гуманітарії
Первомайського індустріально-педагогічного технікуму

Творчий звіт – одна із форм методичної роботи в навчальних закладах. Про результати своєї діяльності за останні три роки звітували викладачі соціально-гуманітарних дисциплін Первомайського індустріально-педагогічного технікуму. За цей час накопичено великий досвід роботи по компетентнісно орієнтованому навчанню студентів технікуму. І це закономірно, бо викладання предметів циклу – історії, філософії, правознавства, соціології, української мови і літератури, іноземної мови, фізкультури здійснюється викладачами, що мають багаторічний стаж роботи і високий рівень професійної майстерності: 1 викладач – Відмінник освіти, 3 викладачі мають педагогічне звання “викладач-методист” і вищу категорію, 2 викладачі – вищу категорію і звання “старший викладач”, 1 викладач 1 категорії.
Є ким пишатися і викладачам: 53 % студентів мають добрі і відмінні знання з соціально-гуманітарних дисциплін, а в обласному конкурсі Гладкий М. (гр. 32 БО) став переможцем науково-пошукових робіт, присвячених історії “Молодої гвардії”, науково-дослідницькі роботи Логачової Д., Коркоценко Т., присвячені 20-річчю незалежності України, відзначені обласним журі. Пишається колектив Первомайського індустріально-педагогічного технікуму досягненнями Готенко Г., Лук’янченко Ю., Трубнікової В. – переможцями обласного конкурсу “Я пишаюся тим, що я українець”.
Від студентів-інтелектуалів не відстають спортсмени – переможці обласних спортивно-масових заходів: з баскетболу - Раков Д., Гладкий М., Аполонін І., Міцюк В., Донніков І.; з волейболу: Жукова А., Дегтяренко А.; з футболу Свірідов М., Дурмаджи Р., Солоненко Д. та ін.
Свідченням плідної роботи викладачів соціально-гуманітарних дисциплін за останні роки стала виставка методичних розробок викладачів з проблеми компетентнісного підходу, на якій було представлено 82 роботи – розробки занять, методичні рекомендації, реферати з актуальних питань освіти і виховання.
Велику увагу члени циклової комісії приділяють застосуванню інформаційних технологій на заняттях. У попередньому навчальному році досвідом цієї роботи на обласному рівні ділилися викладачі української філології Гладка М.І. і Жура О.А. Тому цілком логічним було проведення Гладкою М.І. майстер-класу з теми: “Інформаційна компетентність викладачів – складова успішної педагогічної діяльності”. Особливу зацікавленість присутніх викликала робота з інтерактивною дошкою, використання матеріалів банку інформаційних матеріалів на заняттях української мови і української літератури.
Первомайський індустріально-педагогічний технікум здійснює підготовку педагогічних кадрів – майстрів виробничого навчання для системи професійно-технічної освіти. Майбутнім фахівцям необхідно володіти комунікативною компетентністю. Великі можливості для цього відкриває метод проекту. Над реалізацією цих завдань працює Єнгаличева Т.В., викладач іноземної мови з 35-річним стажем роботи. Її заняття – це завжди пошук, відкриття нових можливостей професії, яку обрали наші студенти, що підтвердило проведене Тетяною Василівною відкрите заняття.
Здійснюючи компетентнісний підхід до формування яскравої, творчої, високорозвиненої особистості, викладачі Первомайського індустріально-педагогічного технікуму розуміють важливість створення у навчальному закладі гуманітарного середовища, особливо засобами предметів “Філософія”, “Соціологія” “Історія”, “Правознавство”. У ці дні викладачі цих дисциплін Гаєва Т.М., Овчаренко Т.Д., Гатченко С.М., звітували не тільки перед викладачами технікуму про свою роботу. У навчальний заклад були запрошені викладачі соціально-економічних дисциплін усієї області.
Відбувся жвавий обмін досвідом роботи по формуванню історичної та правової компетентності студентів, в тому числі викладачами технікуму, які продемонстрували різні форми і методи організації навчального процесу: фрагмент уроку на тему “Дисидентство” з використанням інноваційних технологій, ділову гру “Вибори”, презентації “Великі проблеми маленького міста”, “Самоврядування країни Молоді”, захист листівок “Правопорушенням – ні, правопорядку – так” тощо.
Час поставив перед кожним навчальним закладом завдання – підготовка випускника до життєдіяльності – і відповідно виникло питання: “Яким бути його випускнику?”. Про кроки, зроблені на цьому шляху і йшла мова на відкритому засіданні циклової комісії, де викладачі звітували про формування різноманітних елементів моделі випускника Первомайського індустріально-педагогічного технікуму і його якостей, необхідних як для педагогічної діяльності, так і для життя.
Виступи викладачів циклової комісії по компетентнісному підходу до організації процесу навчання були представлені в різних формах – презентація (Гаєва Т.М., викладач філософії, соціології), літопис (Дмитренко С.В., викладач іноземної мови), відеофрагменти (викладачі фізичної культури Бондар С.В., Столярчук Н.А.) тощо.
Присутнім достатньо цікавим було оголошення результатів анкетування, проведеного зі студентами. Викладач культурології Руденко О.О., ознайомивши з переліком питань анкети, серед яких – провідне: “Як ти вважаєш, чи знадобляться тобі в подальшому житті знання, отримані на дисциплінах соціально-гуманітарних дисциплін”, підвела підсумок – більшість студентів дали позитивну відповідь. А це найважливіше, до чого прагнуть викладачі технікуму – висока конкурентоспроможність випускників Первомайського індустріально-педагогічного технікуму, забезпечена компетентнісно сформованими рисами майбутніх фахівців. Вагомий внесок в досягнення цієї мети роблять викладачі Гаєва Т.М., Гладка М.І., Єнгаличева Т.В., Дмитренко С.В., Гатченко С.М., Бондар С.В., Столярчук Н.А., Руденко О.О. - творчі, натхненні, ініціативні, для яких педагогічна діяльність і вихованці стали суттєвою частиною життя.

Овчаренко Т.Д., голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Первомайського індустріально-педагогічного технікуму
Категорія: СГ | Переглядів: 490 | Додав: krutibich