Вівторок, 21.05.2019, 20:32
Ласкаво просимо
на сайт Первомайського індустріально-педагогічного технікуму
Умови прийому до ПІПТУ
на 2012-2013 навч. рік

 

Професії та спеціальності
 

І ступінь навчання – робітничі професії:

4112
4112
Оператор комп’ютерного набору.
Оператор комп’ютерної верстки
 
 
5122
7412.2
Кухар.
Кондитер
 
 
5220
5220
Продавець продовольчих товарів.
Продавець непродовольчих товарів

Зарахування - на основі конкурсного відбору за  результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту

Особи,  які мають  повну загальну середню освіту,  приймаються на навчання для поповнення на ІІ курс технікуму при умові повної компенсації витрат на навчання (за контрактом) при наявності ліцензійного обсягу.

Термін навчання:

на базі базової загальної середньої освіти – 3 роки

на базі повної загальної середньої освіти – 2 роки
ІІ ступінь навчання – освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

Напрям підготовки             0305 Економіка та підприємництво

 

Спеціальність                     5.03050901 Бухгалтерський облік

Форма навчання – денна

При вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти (на базі 9 класів) вступники складають вступні випробування  з української мови (у формі диктанту) та математики (усно).

При вступі на навчання на основі  повної середньої загальної освіти (денна та заочна форма) при умові повної компенсації витрат на навчання (за контрактом) вступники подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, математики.

 

Напрям підготовки              0101 Педагогічна освіта

 

Спеціальність                       5.01010401 Професійна освіта

 

(за профілями підготовки «Харчові технології», «Товарознавство», «Комп’ютерні технології»)

 

Форма навчання – денна

Вступ – на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»

Прийом на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступного випробування у формі тестування зі спеціальних предметів.

 

Документи, які подають вступники:

- заява про вступ до технікуму, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму  навчання;

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або  завірені копії;

- медична довідка за формою 086-о (оригінал або її завірена копія);

- 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних випробувань,  визначеному правилами прийому ПІПТу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-о (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими   нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.


Архів з правилами прийому (2014рік)
Додатки
Розклад екзаменiв Бух.облiк
Розклад екзаменiв Проф. освiта
Держзамовлення квал. робiтник
Держзамовлення молодший спецiалiст