Вівторок, 16.10.2018, 05:16
Головна » 2012 » Грудень » 13 » Склад циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін
21:05
Склад циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін

До складу циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін у 2012-2013 навчальному році входять такі викладачі:
1. Жура О.А. – викладач української мови і літератури, психології.
2. Нуруліна Г.А. – викладач методики виробничого навчання.
3. Казимова Н.В. – викладач методики виховної роботи.
4. Кононова Т.Ф. – вихователь.
5. Кулєшова Н.М. – вихователь.
6. Савченко В.Є. – керівник гуртка.
7. Буштець А.О. – соціальний педагог.

        Проблеми, над якими працює циклова комісія, а також завдання і основні напрямки реалізації цих проблем розробляються, виходячи із загальнотехнікумівської проблеми: "Формування ключових та професійно-ділових компетентностей студентів технікуму на основі впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес” та ґрунтуються на методичній проблемі  2012-2013 навчального року «Реалізація компетентнісного підходу у формуванні майбутніх фахівців як основа конкурентоспроможності сучасного ВНЗ».

Проблема, над якою працює циклова комісія:

Формування професійно-ділових компетентностей творчої особистості в системі викладання психолого-педагогічних дисциплін, проведенні педагогічних практик та у виховній роботі на основі впровадження інноваційних технологій

Методична проблема 2012-2013 навчального року:

Реалізація компетентнісного підходу у формуванні творчої особистості на основі підвищення якості й ефективності проведення навчальних занять, педагогічних практик та позаурочної виховної роботи

Напрямки роботи членів циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін щодо реалізації обраної проблеми:

1. Науково-методичне забезпечення навчально-методичного процесу з метою підвищення якості та ефективності викладання предметів психолого-педагогічного циклу (аудиторних та практичних занять).
2. Використання інноваційних технологій навчання для формування професіоналізму і ділових компетентностей сучасної конкуренто спроможної особистості.
3. Розвиток творчої особистості студентів як майбутніх майстрів виробничого навчання на основі впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.
4. Вдосконалення методів і форм проведення комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних дисциплін.
5. Використання інформаційних технологій в процесі самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних дисциплін.
6. Формування професійно значущих якостей і професійно-ділових компетентностей майстра виробничого навчання на заняттях з психолого-педагогічних дисциплін та в процесі виховної роботи
7. Методична робота над створенням електронних підручників з дисциплін психолого-педагогічного циклу і використання їх в аудиторній та самостійній роботі студентів.
8. Розвиток і впорядкування матеріально-технічної бази кабінетів психолого-педагогічних дисциплін.
9. Підготовка навчальних матеріалів з дисциплін психолого-педагогічного циклу для створення «Портфеля студента».
10. Підготовка матеріалів щодо роботи циклової комісії для розміщення на загальнотехнікумівському сайті.
11. Знайомство з новими технологіями навчання і виховання студентів і впровадження їх елементів у навчально-виховний процес.
12. Залучення студенів до творчих виховних заходів з метою актуалізації їх творчого особистісного потенціалу і формування на цій основі базових компетенцій особистості нового типу.
13. Продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення.
14. Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.
15. Створення умов для розкриття і реалізації творчого потенціалу творчо обдарованого студента і формування в даному процесі загальнокультурних компетентностей особистості.


Жура Олена Анатоліївна

Посада: викладач укр. мови і літератури, психології,

Освіта: 1997 р. – Луганський державний педінститут

2003 р. – Слов’янський університет

Фах за освітою: викладач укр. мови і літератури, зарубіжної літератури, 

психології

Категорія: старший викладач

Тема, над якою працює: Формування професійно-ділових компетентностей  творчої особистості на основі підвищення якості  та ефективності проведення аудиторних та практичних занять з    дисципліни  «Психологія» та у науково-дослідницькій роботі


Нуруліна Галина Арнольдівна

Посада: викладач методики виробничого навчання

Освіта: 1982 р. – Стаханівська філія Комунарського гірничо-металургійного інституту

Фах за освітою: викладач

Категорія: вища

Тема, над якою працює: Формування професійно-ділових компетентностей майбутніх майстрів виробничого навчання на заняттях з методики виробничого навчання та під час педагогічної практики


Казимова Наталія Володимирівна

Посада: викладач методики виховної роботи

Освіта: 2006 р. – Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського

Фах за освітою: Інженер-технолог

Категорія: спеціаліст

Тема, над якою працює: Формування професійно-ділових компетентностей майбутніх майстрів виробничого навчання на заняттях з  методики виховної роботи та під час проведення практичних робіт


Кононова Тетяна Федорівна

Посада: вихователь

Освіта: 1974 р. – Словянський державний педагогічний інститут

Фах за освітою: Викладач дошкільної педагогіки та психології, методист по дошкільному вихованню

Тема, над якою працює: Формування загальнокультурних духовних компетенцій особистості студентів  у процесі виховної роботи в гуртожитку


Кулєшова Наталя Миколаївна

Посада: вихователь

Освіта: 1985 р. – Луганське державне культурно-освітнє училище

Фах за освітою: Клубний працівник, режисер клубних міроприємств

Тема, над якою працює: Формування основних компетентностей  гармонійної самодостатньої творчо розвинутої особистості в процесі занять в студентському  театральному колективі «Оригінал»


Савченко Валентина Євгеніївна

Посада: Керівник гуртка

Освіта: 1995 р. – Луганське вище училище культури

Фах за освітою: Керівник самодіяльного хореографічного колективу

Тема, над якою працює: Формування загальнокультурних компетентностей творчої особистості з використанням засобів мистецтва на заняттях танцювального гуртка «Бригантина»


Буштець Анастасія Олександрівна

Посада: соціальний педагог

Освіта: 2012р. – Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

Фах за освітою: соціальний педагог

Тема, над якою працює: Формування основних компетентностей особистості студентів соціально незахищених категорій у процесі виховної роботи та адаптація їх до умов сучасного життя

Категорія: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН | Переглядів: 773 | Додав: Admin