Вівторок, 20.11.2018, 02:01
Головна » 2013 » Січень » 30 » Положення про тижні циклових (предметних) комісій
20:24
Положення про тижні циклових (предметних) комісій
І. Завдання тижнів
1. Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.
2. Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень педагогічної майстерності викладачів, збагачувати педагогічний досвід навчального закладу.
3. Поглибити знання з профільних навчальних дисциплін та підвищити інтерес до інших дисциплін, передбачених навчальним планом аграрного вищого навчального закладу.

ІІ. Функції тижнів
1. Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, вдосконалити організаційні здібності студентів.
2. Діагностична – можливість отримувати динамічну інформацію про динаміку професійного рівня викладачів та особистісний розвиток студентів.
3. Моделююча – при плануванні тижнів розробляються принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності студентів.
4. Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування студентів про досягнення науки і техніки.

ІІІ. Структура тижнів
Складовими предметних тижнів мають бути відкриті заняття, відкриті виховні години з наступним обговоренням їх, науково-практичних конференцій, індивідуальні та групові огляди-конкурси, виставки творчості студентів тощо, засідання циклової (предметної) комісії. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення.

ІV. Організація та проведення
1. Предметні тижні організовуються й проводяться предметними (цикловими) комісіями не частіше одного разу на місяць та не більше трьох разів на семестр. Відповідно до існуючої профілізації обов’язковими є тижні природничих і точних наук, української та іноземної філології.
2. До участі в предметних тижнях залучаються всі бажаючі студенти і в першу чергу бажано студенти одного курсу. Можуть бути запрошені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.

3. На розширеному засіданні предметної (циклової) комісії разом із членами оргкомітету складається програма проведення тижня. При цьому важливе місце відводиться ініціативі самих студентів, хоча особистість викладача, звичайно, грає важливу роль.


Програма тижня розглядається на засіданні комісії та затверджується заступником директора з навчальної роботи. Після затвердження програми, оргкомітет приступає до складання сценаріїв групових заходів та репетиції (КВК, художня самодіяльність тощо).
У сучасних умовах у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації проводиться підготовка з декількох спеціальностей. Тому проводяться тижні з усіх циклових комісій у строки, визначені адміністрацією навчального закладу.
Систематичне проведення тижнів сприятиме організації різних змагань серед студентів не тільки одного відділення, а серед студентів різних спеціальностей.
4. Після виконання програми тижня проходить засідання предметної (циклової) комісії. На ньому визначають ступінь та якість виконання програми, визначають переможців, вносять пропозиції щодо їх нагородження адміністрацією навчального закладу. Крім цього, члени комісії ретельно аналізують позитивне і негативне для даного тижня, заносять протоколом до журналу роботи предметної (циклової) комісії.

Категорія: Методичний кабінет | Переглядів: 1218 | Додав: Admin