Вівторок, 16.10.2018, 06:28
Головна » 2013 » Січень » 30 » Положення про методичний кабінет Первомайського індустріально-педагогічного технікуму
20:13
Положення про методичний кабінет Первомайського індустріально-педагогічного технікуму
1. Методичний кабінет технікуму є організуючим центром методичної роботи з інженерно-педагогічними працівниками. Діяльність методичного кабінету визначається змістом методичної роботи технікуму.
2. В своїй діяльності методичний кабінет керується міжнародними актами, законодавством України, наказами і вказівками Міністерства освіти і науки України, Головного Управління освіти Облдержадміністрації, керівництва технікуму та даним Положенням.
3. Основними завданнями методичного кабінету є:
– робота по підвищенню якості підготовки спеціалістів;
– забезпечення технікуму навчально-програмною документацією та методичними матеріалами;
– вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи технікуму досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій;
– організація методичної роботи з інженерно-педагогічними працівниками технікуму.
4. У відповідності з вказаними завданнями методичний кабінет проводить таку роботу:
а) організує роботу по підвищенню якості підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, Вивчає стан навчально-виховної і методичної роботи в технікумі, аналізує якість навчання, виховної роботи, результати контрольних робіт, екзаменів і дає методичні рекомендації по вдосконаленню навчально-виховного процесу;
б) організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предмету;
в) бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
г) вивчає, узагальнює та впроваджує в практику роботи технікуму перспективний педагогічний досвід, досягнення сучасної науки та освітні технології;
д) проводить відбір, систематизацію та пропаганду літератури з педагогіки, праці та психології, науковій організації праці, передових методів навчання, виховання;
е) визначає потребу технікуму в навчальних програмах, подає заяви на них і при одержанні забезпечує ними інженерно-педагогічних працівників;
ж) організовує виставки методичних матеріалів, навчально-очних посібників;
з) організує роботу циклових комісій;
и) організує наставництво, стажування молодих вчителів; к) організує роботу педагогічної ради технікуму;

5. В методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:
– Загальна Декларація прав людини;
– Конвенція ООН про права дитини;
– Конституція України;
– Закон "Про освіту".
– урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України Головного Управління освіти Облдержадмі¬ністрації;
– документація циклових комісій (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, занять, зразки наочності тощо);
– графік проведення методичних заходів з інженерно-педагогічними працівниками;
– науково-методична література;
– зразки кращих письмових робіт, в тому числі й екзаменаційних, виконаних студентами;
– матеріали з позаурочної роботи;
– банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій;
– аудіо-відеотека кращих освітянських доробок технікуму;
– підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти і науки України, педагогічних газет та журналів;
6. Структура та штатний розклад методичного кабінету затверджуються директором.
7. Методичний кабінет очолює завідуючий.
8. Обов'язки та права працівників методичного кабінету визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором технікуму.
Категорія: Методичний кабінет | Переглядів: 611 | Додав: Admin